V souladu s ust. § 33a, odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, informujeme že dne 11.5.2022 byl uveřejněn „Projekt přeměny obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností“. Plné znění projektu je dostupné zde: Více info