KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.
Poliklinika Rožnov
Kontakty
Provoz zimního stadionu
Kontakt na lékaře:
Hlášení poruch: 571 660 113, 571 604 311
Jednatel tel. 571 115 800
Sekretariát tel. 571 115 801
Účetní, Správa bytů tel. 571 115 802
Ekonom tel. 571 115 803
Energetik tel. 571 115 804
Technik:
  tel. 602 465 650
»Nahlášení závady«
Pronájem ledové plochy a bruslení veřejnosti
Pronájem badmintonových kurtů
Informace:
tel.: 773 797 105 (Po-Pá 7-15)
Strojníci: tel.: 724 119 996 (Po-Ne 6-22)
 
Rezervace ledové plochy Rezervace bedmintonových kutů


AKTUALITY

14.09.2020 - BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Novou sezónu bruslení veřejnosti zahajujeme 25.9. 2020.

01.09.2020 - MĚSTSKÁ POLIKLINIKA
Od 1.9.2020 povinnost nošení roušek v objektu polikliniky.

20.03.2020 - MĚSTSKÁ POLIKLINIKA

AKTUÁLNĚ K PROVOZU:

V souvislosti s nouzovým stavem a aktuálním vývojem šíření viru Covid-19

jsme na poliklinice zavedli zvýšená opatření při provádění denního úklidu a desinfekce prostor.

Jsme v kontaktu s KHS ZK (Hygienou), kde průběžně konzultujeme situaci a postupy.

Přesto žádáme občany, aby do budovy vstupovali jen v nutném případě a na nezbytnou dobu a důsledně používali ochranné pomůcky.

Děkujeme.» Archiv aktualitSeznam prostorů k pronájmu:
Společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV získala investiční dotaci na rekonstrukci chlazení zimního stadionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 13 606 869,00 Kč (100%)
Dotace ERDF: 11 565 838,65 Kč (85%)
Dotace SFŽP: 11 680 343,45 Kč (5%)
Vlastní zdroje: 11 360 686,90 Kč (10%)

Účel projektu:

Předmětem projektu a podpory je snížení environmentálních rizik zimního stadionu. Realizované opatření spočívá v rekonstrukci zimního stadionu a změně chladiva z amoniaku na chladivo R134a.
Společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV získala investiční dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Revitalizace areálu Bučiska".


Operační program: ROP NUTS II Střední Morava
Prioritní osa: 12.2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Název výzvy: Výzva č. 41/2013 – 2.2.1 Fyzická revitalizace území

Popis projektu:

Předmětem projektu je realizace rozvoje areálu Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm.

V rámci projektu bude revitalizována zanedbaná a nevyužívaná plocha na veřejné prostranství, sestávající ze dvou klidových zón – plochy zeleně a malého parku. V rámci klidových zón bude umístěn mobiliář, dětské hřiště, prvky fitparku (posilovací prvky pro dospělé), parkování pro kola a přístřešek (posezení).

Druhou částí revitalizace je rekonstrukce zanedbaných ploch před zimním stadionem na parkoviště
pro osobní vozidla (55 nových míst) a autobusy a rekonstrukce komunikace zajišťující přístup do areálu a celé lokality Bučiska. Revitalizováno bude více než 7.000 m2 plochy na veřejné prostranství.

Předpokládaný termín zahájení: červen 2014
Termín dokončení: červen 2015


KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.

Společnost vznikla v r. 1993 vkladem nemovitého majetku do obchodního jmění. Zakladatelem a jediným vlastníkem je Město Rožnov pod Radhoštěm.

Předmětem podnikání je:

V současné době firma působí na trhu nemovitostí jako pronajímatel kancelářských prostor, pronajímatel prostor pro poskytování zdravotní péče, správce bytového i nebytového fondu, a výrobce a dodavatel tepelné energie.