KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.
Poliklinika Rožnov
Kontakty
 
Kontakt na lékaře:
Hlášení poruch: 571 660 113, 571 604 311
Jednatel tel. 571 115 800
Sekretariát tel. 571 115 801
Účetní, Správa bytů tel. 571 115 802
Ekonom tel. 571 115 803
Energetik tel. 571 115 804
Technik:
  tel. 602 465 650
»Nahlášení závady«


AKTUALITY

01.07.2022 - ZMĚNA PROVOZOVATELE

V souladu s dříve uveřejněným "Projektem přeměny" došlo od 1.7.2022 ke změně provozovatele sportovního areálu Bučiska, t.j. zimního stadionu a skateparku. Ve všech záležitostech se obracejte na nového provozovatele KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV s.r.o.13.05.2022 - Zveřejnění projektu přeměny

V souladu s ust. § 33a, odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, informujeme že dne 11.5.2022 byl uveřejněn "Projekt přeměny obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společností". Plné znění projektu je dostupné na: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=71684276&subjektId=700865&spis=82535610.02.2022 - AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Na základě prohlášení vlády ČR ze dne 9.2.2022 je v rámci protiepidemiologických opatřeních omezen počet amatérských a volnočasových sportovců na jednom uzavřeném sportovišti.

Pro „Bruslení veřejnosti“ na ZS v Rožnově pod Radhoštěm je počet bruslících omezen na „100“ a to do 18.2.2022.

Kontrola O-T-N při vstupu na stadion se již neprovádí.» Archiv aktualitSeznam prostorů k pronájmu:
Společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV získala investiční dotaci na rekonstrukci chlazení zimního stadionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Celkové uznatelné náklady: 13 606 869,00 Kč (100%)
Dotace ERDF: 11 565 838,65 Kč (85%)
Dotace SFŽP: 11 680 343,45 Kč (5%)
Vlastní zdroje: 11 360 686,90 Kč (10%)

Účel projektu:

Předmětem projektu a podpory je snížení environmentálních rizik zimního stadionu. Realizované opatření spočívá v rekonstrukci zimního stadionu a změně chladiva z amoniaku na chladivo R134a.
Společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV získala investiční dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt "Revitalizace areálu Bučiska".


Operační program: ROP NUTS II Střední Morava
Prioritní osa: 12.2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Název výzvy: Výzva č. 41/2013 – 2.2.1 Fyzická revitalizace území

Popis projektu:

Předmětem projektu je realizace rozvoje areálu Bučiska v Rožnově pod Radhoštěm.

V rámci projektu bude revitalizována zanedbaná a nevyužívaná plocha na veřejné prostranství, sestávající ze dvou klidových zón – plochy zeleně a malého parku. V rámci klidových zón bude umístěn mobiliář, dětské hřiště, prvky fitparku (posilovací prvky pro dospělé), parkování pro kola a přístřešek (posezení).

Druhou částí revitalizace je rekonstrukce zanedbaných ploch před zimním stadionem na parkoviště
pro osobní vozidla (55 nových míst) a autobusy a rekonstrukce komunikace zajišťující přístup do areálu a celé lokality Bučiska. Revitalizováno bude více než 7.000 m2 plochy na veřejné prostranství.

Předpokládaný termín zahájení: červen 2014
Termín dokončení: červen 2015


KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.

Společnost vznikla v r. 1993 vkladem nemovitého majetku do obchodního jmění. Zakladatelem a jediným vlastníkem je Město Rožnov pod Radhoštěm.

Předmětem podnikání je:

V současné době firma působí na trhu nemovitostí jako pronajímatel kancelářských prostor, pronajímatel prostor pro poskytování zdravotní péče, správce bytového i nebytového fondu, a výrobce a dodavatel tepelné energie.