KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol., s.r.o.
Poliklinika Rožnov
Kontakty
Provoz zimního stadionu
Kontakt na lékaře:
Hlášení poruch: 571 660 113, 571 604 311
Jednatel tel. 571 115 800
Sekretariát tel. 571 115 801
Účetní, Správa bytů tel. 571 115 802
Ekonom tel. 571 115 803
Energetik tel. 571 115 804
Technik:
  tel. 602 465 650
»Nahlášení závady«
Pronájem ledové plochy a bruslení veřejnosti
Pronájem badmintonových kurtů
Informace:
tel.: 773 797 105 (Po-Pá 7-15)
Strojníci: tel.: 724 119 996 (Po-Ne 6-22)
 
Rezervace ledové plochy Rezervace bedmintonových kutů


AKTUALITY

09.01.2019 - POZVÁNKA NA AKCI

HC Rožnov zve na již tradiční TÝDEN HOKEJE.

Bližší informace na www.hcroznov.com

 19.09.2018 - BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Zahajujeme novou sezónu pro veřejnost!!!!!!!

Aktuální termíny bruslení veřejnosti na www.facebook.com/komercnidomy

a zde na záložce ZIMNÍ STADION15.09.2017 - TÝDEN HOKEJE
Místní hokejový klub se 21.9.2017 od 15:30 hodin zapojí do celostátní akce TÝDEN HOKEJE.
Více info na www.hcroznov.com


» Archiv aktualitSeznam prostorů k pronájmu:

Podrobnosti veřejné zakázky

ZpětZpět na seznam zakázek | Tisk Vytisknout tuto stránku

002/2013 - Dodávka a montáž nového rozvaděče RHa do rozvodny nízkého napětí - polyfunkční dům Lesní č.p. 2330, Rožnov pod Radhoštěm
Typ zakázky Zakázka malého rozsahu / typ "C"
Předmět zakázky, popis Předmětem zakázky je dodávka a montáž zařízení dle zadávací dokumetace.
Datum zveřejnění 3.7.2013 00:00
Lhůta pro doručení nabídek 31.7.2013 12:00
Kontaktní osoba zadavatele Radek Schmied; tel.: +420 571 604 311, +420 602 547 430; email: schmied@komercnidomy.cz
Místo plnění Rožnov pod Radhoštěm, ul. Lesní č.p. 2330, II. suterén, místnost rozvodny NN
Předpokládaná hodnota -
Záruční doba v měsících -
Zahájení doby plnění říjen 2013
Ukončení doby plnění říjen 2013
Kritéria pro zadání zakázky Cena 100%
Variantní nabídky Ne
Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů
  • Přesný název a identifikační údaje uchazeče vč. jeho oprávněných a odpovědných zástupců (adresy,telefonické a e-mail kontakty)
  • Kvalifikační předpoklady – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů – kopie
  • Doklad o oprávnění k podnikání odpovídajícímu předmětu zakázky – kopie
  • Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele – montáže elektrotechnických zařízení
  • Doklad o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, z něhož bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění
  • Cenovou nabídku
  • Návrh smlouvy o dílo s položkovým rozpočtem v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou
  • Termín realizace zakázky
  • Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
  • Prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a ostatních identifikačních údajů
Údaje pro podání nabídky Nabídku doručí uchazeč poštou nebo osobně v zalepené obálce, která bude označena slovy "NEOTEVÍRAT - Cenová nabídka" "Dodávka a montáž nového rozvaděče RHa do rozvodny nízkého napětí - polyfunkční dům Lesní č.p. 2330, Rožnov pod Radhoštěm" Na zadní straně obálky bude uveden název uchazeče.
Prohlídka místa plnění Možnost dohodnout prohlídku na výše uvedených tel. kontaktech
Doplňující informace Viz. přílohy ke stažení
Přílohy ke stažení Zadávací dokumentace
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Zpráva hodnotící komise

Vyhodnocení nabídek 19.8.2013